"ნატური"

 ფასი: 130  ლარი

მასიური მუხა , ნატურის კლასი, ინგლისური წყობა. ნატურის კლასისთვის დამახასიათებელი ეფექტი ინგლისურ წყობას უდაოდ განსაკუთრებულად ამშვენებს."ნატური"

130 ლარი