გეომეტრიული პარკეტი

 ფასი: 170  ლარი

მასიური კაკალი, გეომეტრიული ფიგურა, ჭადრაკული წყობა. კაკლის გამორჩეული ინდივიდუალური ხის ეფექტი და მუქი ფერი გამორჩეულ სილამაზეს ანიჭებს ჭადრაკულ წყობას, "ფასკა" კიდევ უფრო გამოკვეთს წყობის და მასალის სიმაზეს. გეომეტრიული პარკეტი

130 ლარი

გეომეტრიული პარკეტი

240 ლარი

გეომეტრიული პარკეტი

120 ლარი

გეომეტრიული პარკეტი

130 ლარი