გეომეტრიული პარკეტი

 ფასი: 220  ლარი

მასიური კაკალი, გეომეტრიული ფიგურა, ჭადრაკული წყობა. კაკლის გამორჩეული ინდივიდუალური ხის ეფექტი და მუქი ფერი გამორჩეულ სილამაზეს ანიჭებს ჭადრაკულ წყობას, "ფასკა" კიდევ უფრო გამოკვეთს წყობის და მასალის სიმაზეს. გეომეტრიული პარკეტი

300 ლარი

გეომეტრიული პარკეტი

255 ლარი

გეომეტრიული პარკეტი

330 ლარი

გეომეტრიული პარკეტი

95 ლარი