გეომეტრიული პარკეტი

 ფასი: 300  ლარი

მასიური მუხა , მასიური მერბაუ, გეომეტრიული წყობა. ერთ-ერთი გამორჩეულად ორიგინალური წყობა გეომეტრიაში, მერბაუსა და მუხის სინთეზი ნამდვილად ლამაზ ფიგურას ქმნის. როგორც გეომეტრიული ფიგურისთვის არის დამახასიათებელი მოცემულ წყობაშიც რამოდენიმე ფიგურის აღქმა არის შესაძლებელი. გამოყენებული მასალები არის საუკეთესო კლასისგან დამზადებული, ხის ეფექტით, ერთგვაროვანი ტონალობით უდაოდ ლამაზ ერთობლიობას წარმოქმნის.გეომეტრიული პარკეტი

135 ლარი

გეომეტრიული პარკეტი

330 ლარი

გეომეტრიული პარკეტი

300 ლარი

გეომეტრიული პარკეტი

170 ლარი