გეომეტრიული პარკეტი

 ფასი: 170  ლარი

მასიური მუხა, რომბის წყობა. გეომეტრიულ წყობაში ერთ-ერთი პოპულარული წყობაა. უკვე ათწლეულებია მოწინავე ადგილს იკავებს. ოთახის სივრცეს უფრო მასშტაბურას წარმოედგენს, ქმნის 3 გამზომილების ეფექტს. გეომეტრიული პარკეტი

170 ლარი

გეომეტრიული წყობა

150 ლარი

გეომეტრიული წყობა

95 ლარი

გეომეტრიული პარკეტი

170 ლარი